2/23 WTA Aqueduct FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameAqueduct #1 CompletedAqueduct #2 CompletedAqueduct #3 CompletedAqueduct #4 CompletedAqueduct #6 CompletedAqueduct #8 Completed
33Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(4,2)/$22 EX(4,5)N/AN/A
34William Church0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,2)N/AN/AN/A
35mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,6)N/A
13Jesse Temple0.00 / 52.30 (2.30 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 2.30$2 P(7)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 W(4)
11Leon Simon0.00 / 52.55 (2.55 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)40.00 / 0.00$40 EX(6,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 2.55$2 EX-Bxd(4,6)
2Eric W0.00 / 212.00 N/AN/AN/AN/A34.00 / 212.00$20 EX-Bxd(5,6)/$4 EX(6,5)/$10 W(5)16.00 / 0.00$2 W(1)/$2 W(3)/$4 W(2)/$4 W(8)/$4 EX(4,8)
36Lawrence McGourty50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
37fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)N/A
39Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,3)N/A
40FRANCIS J DREW0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(4,1)N/AN/AN/AN/AN/A
41carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,3)N/AN/A
42Glenn K0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)N/A40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)N/AN/AN/A
45Steven L50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
46jeffrey adami30.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(2,6)N/A
48david thurston0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(1,2)N/AN/AN/AN/AN/A
54lincoln campbell0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,7)N/AN/AN/AN/A
1vanessa L0.00 / 360.00 N/A50.00 / 360.00$50 EX(7,3)N/AN/AN/AN/A
55tom deering0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,1)N/AN/AN/AN/AN/A
57Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(2,6)30.00 / 0.00$30 EX(2,4)
15Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)2.00 / 0.00$2 EX(2,6)2.00 / 0.00$2 EX(4,6)40.00 / 0.00$40 EX(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(8,1)
16Ken I0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(7)40.00 / 0.00$40 W(4)
58Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,5)N/AN/A
17RON R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)
6JIM R0.00 / 78.50 (28.50 + 50.00) 4.00 / 28.50$2 EX(1,4)/$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)38.00 / 0.00$30 EX(4,7)/$6 EX(6,2)/$2 EX(4,2)
18norma r0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 14.00 / 0.00$10 EX(1,6)/$2 EX(1,2)/$2 EX(1,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)
59Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,6)N/AN/AN/A
19joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)6.00 / 0.00$6 EX(5,2)10.00 / 0.00$10 EX(4,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,5)22.00 / 0.00$18 EX-Bxd(1,6)/$4 EX(1,7)
60Ernie K.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,7)N/A
61Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$22 EX(7,6)/$28 EX(7,2)N/A
20pam dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,7)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(6,7)
21magen dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)30.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)/$26 EX-Bxd(1,2)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)
62gary dambra0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,4)N/A
22David Smolinski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,4)
63pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,3)/$20 EX-Bxd(1,4)/$20 EX-Bxd(4,7)N/A
64Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,7)N/A
65mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,7)
3mike dell0.00 / 127.50 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 127.50$50 EX(6,4)
23John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)
14Pete Mineo 0.00 / 51.00 N/AN/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(1,2)30.00 / 51.00$20 EX(6,4)/$10 EX(2,4)
66Min0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(1,4)/$20 EX(2,7)N/AN/A
67Deidre Mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/AN/A
24RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,2)2.00 / 0.00$2 EX(7,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(7,8)
69Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,5)N/AN/AN/A
70scott strader0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/AN/AN/A
71david torregiano50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
72Ralph M.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,7)N/A
73Satch 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
74Kyle LaPierre0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$20 EX(4,2)/$10 EX(2,4)/$10 EX-Bxd(3,2)/$10 EX(4,5)N/AN/AN/AN/AN/A
75Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 W(6)/$4 EX(7,6)/$6 EX(4,6)N/AN/A
76stephen lynch0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)
77Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(7,2)N/AN/A
4Kenneth R0.00 / 127.50 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 127.50$50 EX(6,4)
25Mike B0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,4)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(1,5)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(1,6)
79JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,2)N/A
80Steven Richards0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 W(1)N/AN/AN/AN/AN/A
81majicjoan50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
82joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(6,1)/$26 EX(6,2)
83carl gioannini50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
84Daniel A Jablanski0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/AN/A
85mike r0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,5)N/AN/A
86NeilPapa0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,6)N/A
7Howard Wise0.00 / 60.20 (10.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,6)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,1)/$2 EX-Bxd(1,7)10.00 / 0.00$10 EX(4,2)10.00 / 0.00$10 EX(2,1)20.00 / 0.00$20 EX(2,1)4.00 / 10.20$4 EX(6,4)
12mikede0.00 / 52.55 (2.55 + 50.00) 20.00 / 0.00$20 EX(1,4)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)/$2 EX-Bxd(4,7)20.00 / 0.00$20 EX(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,2)2.00 / 2.55$2 EX-Bxd(4,6)
87dennis m0.00 / 0.00 N/AN/A16.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,6)/$8 W(2)18.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,4)/$10 W(4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,8)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,7)
88Aaro W50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
89anthony cummings0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,6)N/A40.00 / 0.00$40 EX(6,1)N/AN/AN/A
90Richard Weinheimer0.00 / 0.00 N/AN/AN/A12.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,3)/$4 EX-Bxd(2,4)/$4 EX-Bxd(3,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,3)30.00 / 0.00$30 EX(4,7)
32RWB0.00 / 4.60 2.00 / 4.60$2 S(2)N/AN/AN/A12.00 / 0.00$12 S(1)36.00 / 0.00$36 EX-Bxd(2,4)
5Carlos D0.00 / 95.50 10.00 / 0.00$10 EX(2,4)2.00 / 0.00$2 EX(1,7)N/AN/A38.00 / 95.50$20 EX(2,4)/$8 EX(2,5)/$6 EX(4,2)/$4 EX-Bxd(5,2)N/A
10rick r0.00 / 56.00 (6.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX(1,6)2.00 / 6.00$2 P(3)2.00 / 0.00$2 P(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(7)2.00 / 0.00$2 S(2)
8Elinor S0.00 / 57.80 (7.80 + 50.00) 2.00 / 3.10$2 S(1)2.00 / 2.50$2 S(1)40.00 / 0.00$40 EX(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(2,6)2.00 / 0.00$2 S(1)2.00 / 2.20$2 S(4)
9Harvey S0.00 / 57.20 (7.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 2.10$2 S(7)2.00 / 0.00$2 S(4)40.00 / 0.00$40 EX(1,5)2.00 / 2.90$2 S(2)2.00 / 2.20$2 S(6)
91andreia Accarino50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
92David F40.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,6)N/A
26Ralph D0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(7,1)20.00 / 0.00$20 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(4,2)12.00 / 0.00$12 W(2)12.00 / 0.00$12 W(4)
93Rick Y50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
94Rick A50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
95Rick Y50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
27JOHN BARTKUS 0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)
96Stitch0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/AN/A
97Heather F. 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A26.00 / 0.00$26 EX-Bxd(4,6)24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(3,6)N/A
98Aunt CoCo0.00 / 0.00 N/AN/AN/A24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(5,6)26.00 / 0.00$26 EX-Bxd(6,7)N/A
28Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)
29RICHARD n SANDLER0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,4)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)40.00 / 0.00$40 EX(4,6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)
99BruceECampbell 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
100Christy M-S.38.00 / 0.00 N/AN/A12.00 / 0.00$4 W(3)/$4 EX-Bxd(3,2)/$4 EX-Bxd(2,3)N/AN/AN/A
30Clement Palmer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)40.00 / 0.00$40 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)
101tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)N/A
102John Miller0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)N/AN/AN/AN/A
103Michael M0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,3)N/AN/A
31norman kwasniewski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 14.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)/$10 EX(1,2)14.00 / 0.00$4 EX(2,6)/$10 EX(7,1)4.00 / 0.00$2 EX(3,1)/$2 EX(3,1)10.00 / 0.00$10 EX(1,2)4.00 / 0.00$4 EX(1,4)4.00 / 0.00$4 EX(4,8)
106anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/AN/A30.00 / 0.00$20 EX(2,4)/$10 EX(2,4)20.00 / 0.00$20 EX(1,7)N/A

Welcome to the 2/23 "Winners Take All" Aqueduct FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,250 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this tournament closes at 10am on 2/23 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner