SaratogaBets Handicapping
  
  

7/30 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga #3CompletedSaratoga #4CompletedSaratoga #5CompletedSaratoga #7CompletedSaratoga #8CompletedSaratoga #10Completed
44Joseph Church0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,6)N/AN/AN/AN/A
45William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$16 EX(10,9)/$20 EX(9,10)/$14 EX(10,6)N/AN/A
46carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,2)N/AN/A
47Lawrence McGourty0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(7,13)N/AN/AN/AN/AN/A
48Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$14 EX(16,2)/$14 EX(8,16)/$14 EX(8,12)/$8 EX(8,15)
15Susan LaPierre0.00 / 81.30 (31.30 + 50.00) 12.00 / 24.80$2 EX(1,13)/$4 EX(13,12)/$6 EX(13,9)2.00 / 3.40$2 S(2)2.00 / 3.10$2 S(11)2.00 / 0.00$2 S(2)30.00 / 0.00$28 EX(6,1)/$2 EX(6,1)2.00 / 0.00$2 S(16)
49Eddiehage 0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,4)N/AN/AN/AN/A
50jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,15)
51Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(10,15)/$20 EX(15,10)
28Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,12)2.00 / 0.00$2 EX(4,6)22.00 / 0.00$22 EX(10,11)12.00 / 0.00$12 EX(6,4)2.00 / 0.00$2 EX(11,1)10.00 / 0.00$10 EX(10,3)
17Steve G0.00 / 70.70 (20.70 + 50.00) 2.00 / 12.40$2 EX-Bxd(1,13)2.00 / 2.30$2 S(4)2.00 / 3.10$2 S(11)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,7)2.00 / 2.90$2 W(11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(16,12)
52pat mastroianni0.00 / 0.00 N/A22.00 / 0.00$22 EX-Bxd(3,2)N/A28.00 / 0.00$28 EX-Bxd(7,10)N/AN/A
25Jesse Temple0.00 / 52.90 (2.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(11,12)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,2)2.00 / 2.90$2 W(11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(15,12)
11Leon Simon0.00 / 115.20 (65.20 + 50.00) 4.00 / 24.80$4 EX-Bxd(1,13)30.00 / 0.00$30 EX(6,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(11,12)4.00 / 40.40$4 EX-Bxd(6,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(11,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(12,16)
53gabriel garay50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
54bruce jones50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
55mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(15,12)
56tom p0.00 / 0.00 N/AN/A30.00 / 0.00$14 EX(11,7)/$10 EX-Bxd(7,6)/$6 EX(7,11)20.00 / 0.00$20 EX(4,2)N/AN/A
14Donald W. *0.00 / 86.40 (36.40 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 W(12)2.00 / 0.00$2 S(5)8.00 / 36.40$8 P(2)8.00 / 0.00$8 W(6)16.00 / 0.00$16 EX(11,7)12.00 / 0.00$12 EX(10,15)
57andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(10,8)
58fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(4,7)/$22 EX(4,8)N/AN/A
29Glenn K0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(13,12)/$2 EX(12,1)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)10.00 / 0.00$2 EX(11,12)/$2 EX(11,12)/$2 EX(11,12)/$2 EX(11,12)/$2 EX(11,12)30.00 / 0.00$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)/$2 EX(7,11)2.00 / 0.00$2 EX(7,11)2.00 / 0.00$2 EX(15,16)
30Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(12,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)6.00 / 0.00$6 EX(10,4)12.00 / 0.00$12 EX(6,8)2.00 / 0.00$2 EX(11,1)26.00 / 0.00$26 EX(10,16)
59Carlos D0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(2,6)/$6 EX(2,8)/$14 EX(6,8)N/AN/A
60anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(12,16)/$24 EX(12,10)
61joseph kosut0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX(2,1)10.00 / 0.00$10 EX(12,11)N/AN/A30.00 / 0.00$30 EX(12,15)
26Ken I0.00 / 52.90 (2.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(9)26.00 / 0.00$2 W(3)/$8 EX-Bxd(3,1)/$8 EX-Bxd(3,4)/$8 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 W(2)16.00 / 0.00$2 W(5)/$8 EX-Bxd(5,4)/$6 EX-Bxd(5,7)2.00 / 2.90$2 W(11)2.00 / 0.00$2 W(16)
62Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)N/AN/A
31richard heisler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(13,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(10,9)2.00 / 0.00$2 EX(9,8)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,8)
63scott strader0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(10,11)N/AN/AN/A
64Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(7)N/A
65vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(16,15)
1lincoln campbell0.00 / 850.00 N/AN/A50.00 / 850.00$50 EX(11,2)N/AN/AN/A
66John Miller0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,7)N/AN/AN/AN/A
67Michael M0.00 / 0.00 N/A30.00 / 0.00$20 EX(3,1)/$10 EX(3,5)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(10,12)N/AN/AN/A
32Stan K0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(13,7)2.00 / 0.00$2 W(4)6.00 / 0.00$2 EX(11,10)/$2 EX(11,6)/$2 EX(11,4)36.00 / 0.00$36 EX(6,9)2.00 / 0.00$2 EX(11,7)2.00 / 0.00$2 EX(16,3)
23Joan K0.00 / 59.40 (9.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(13,1)2.00 / 0.00$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(10)40.00 / 0.00$40 EX(6,2)2.00 / 9.40$2 EX(11,6)2.00 / 0.00$2 EX(12,3)
33Ronald. Lawrence0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 30.00 / 0.00$30 EX(13,1)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)6.00 / 0.00$6 EX(6,10)6.00 / 0.00$6 EX(8,9)4.00 / 0.00$2 EX(11,7)/$2 EX(11,7)2.00 / 0.00$2 EX(8,12)
27Ernie K.0.00 / 52.90 (2.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(13)2.00 / 0.00$2 W(4)14.00 / 0.00$14 W(6)14.00 / 0.00$14 W(4)2.00 / 2.90$2 W(11)16.00 / 0.00$16 W(16)
34Anthony Durante0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(13,7)4.00 / 0.00$4 EX(1,4)4.00 / 0.00$4 EX(10,11)4.00 / 0.00$4 EX(4,6)4.00 / 0.00$4 EX(11,7)30.00 / 0.00$30 EX(12,16)
68james d 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,11)N/AN/AN/A
12Tilly P0.00 / 96.70 N/AN/A12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(10,11)14.00 / 0.00$14 W(2)10.00 / 47.00$10 EX(11,6)14.00 / 49.70$14 W(10)
69Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,2)N/AN/A
70Ralph M0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(10,11)N/AN/AN/A
71Kenny Livengood50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
72John M Davis50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
73Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 P(3)
74mike r0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,4)N/AN/A
21stephen lynch0.00 / 61.20 (11.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,13)38.00 / 0.00$20 W(5)/$18 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,2)4.00 / 3.80$2 W(6)/$2 P(6)2.00 / 7.40$2 EX-Bxd(12,10)
22RJK0.00 / 60.30 (10.30 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(13,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,12)40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,8)/$10 EX(9,7)/$10 EX(9,8)2.00 / 2.90$2 W(11)2.00 / 7.40$2 EX-Bxd(10,12)
75Kathy H0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$2 EX(7,1)/$2 EX(7,12)/$2 EX(7,13)12.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)/$2 EX-Bxd(5,2)/$2 EX-Bxd(5,4)/$2 EX-Bxd(5,6)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,6)N/A30.00 / 0.00$10 EX(8,4)/$10 EX(10,4)/$10 EX(11,4)N/A2.00 / 0.00$2 EX(3,15)
76Ralph L0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 P(5)N/AN/AN/AN/A
77pete mineo0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,7)N/AN/AN/AN/A
2alison mineo0.00 / 505.00 N/AN/AN/A50.00 / 505.00$50 EX-Bxd(9,6)N/AN/A
78David F0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,13)N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(6,7)N/A28.00 / 0.00$10 EX(16,3)/$18 EX(12,8)
19mikede0.00 / 67.10 (17.10 + 50.00) 4.00 / 12.40$2 EX-Bxd(1,13)/$2 EX-Bxd(7,13)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)/$2 EX-Bxd(1,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(9,11)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,4)2.00 / 4.70$2 EX-Bxd(6,11)32.00 / 0.00$2 EX-Bxd(16,12)/$30 EX-Bxd(10,16)
35Ron Struhs0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,9)4.00 / 0.00$2 W(1)/$2 EX(1,4)12.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,11)/$10 EX(11,9)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(7)26.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,16)/$22 EX(16,8)
42Michael Wojcik2.00 / 8.60 2.00 / 2.10$2 S(13)2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 3.10$2 S(11)2.00 / 3.40$2 S(9)N/A40.00 / 0.00$40 EX(12,10)
79david torregiano0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,10)N/AN/AN/A
9david thurston0.00 / 170.00 N/AN/A50.00 / 170.00$20 EX-Bxd(2,11)/$20 EX-Bxd(6,11)/$10 EX-Bxd(9,11)N/AN/AN/A
8pam dambra0.00 / 188.20 (138.20 + 50.00) 2.00 / 12.40$2 EX-Bxd(1,13)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,11)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(11,7)34.00 / 125.80$34 EX-Bxd(12,10)
80magen dambra0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(11)N/AN/A
81gary dambra0.00 / 0.00 N/AN/A8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(3,11)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,11)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(11,7)26.00 / 0.00$26 EX-Bxd(16,10)
82Jim hooper50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
3mathew j0.00 / 455.00 N/A50.00 / 455.00$50 EX(2,4)N/AN/AN/AN/A
83mike dell0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,6)N/AN/AN/A
7majicjoan0.00 / 217.30 6.00 / 0.00$6 P(7)10.00 / 0.00$10 W(6)6.00 / 0.00$6 W(9)18.00 / 181.80$18 EX-Bxd(6,9)N/A10.00 / 35.50$10 W(10)
36CraigD0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(9,12)2.00 / 0.00$2 EX(1,7)40.00 / 0.00$40 EX(2,11)2.00 / 0.00$2 EX(7,11)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)2.00 / 0.00$2 EX(12,3)
37TomD0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(12,9)2.00 / 0.00$2 EX(7,1)40.00 / 0.00$40 EX(10,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(2,8)
38john wendell0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(13,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(10,15)
6tom deering0.00 / 246.00 (196.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,13)40.00 / 172.90$2 EX-Bxd(6,4)/$38 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(11,10)2.00 / 20.20$2 EX-Bxd(9,6)2.00 / 2.90$2 W(11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,16)
84Christopher Nupp12.00 / 0.00 N/A20.00 / 0.00$20 W(4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(10,11)14.00 / 0.00$14 W(2)N/AN/A
85Lou B50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
43larry gorniak2.00 / 8.60 2.00 / 2.10$2 S(13)18.00 / 0.00$18 EX(2,3)2.00 / 3.10$2 S(11)2.00 / 3.40$2 S(9)N/A24.00 / 0.00$24 EX(16,15)
86Robert Oper50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
87NeilPapa6.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(13,1)2.00 / 0.00$2 EX(4,1)20.00 / 0.00$20 EX(9,11)20.00 / 0.00$20 EX(11,6)N/AN/A
88Mack50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
13Joe Hogan0.00 / 89.10 N/A6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(4,1)16.00 / 0.00$16 W(2)18.00 / 89.10$18 W(9)2.00 / 0.00$2 W(1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(10,16)
5Elinor S0.00 / 273.00 20.00 / 0.00$10 EX(7,1)/$10 EX(7,1)30.00 / 273.00$30 EX(2,4)N/AN/AN/AN/A
10Harvey S0.00 / 136.50 N/A30.00 / 136.50$30 EX-Bxd(2,4)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,11)N/AN/AN/A
89leo swider0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,5)N/AN/AN/AN/A
90Veronica Holcomb8.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(13,7)40.00 / 0.00$40 EX(6,1)N/AN/AN/AN/A
18David Smolinski0.00 / 70.20 (20.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,13)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$40 EX(11,8)2.00 / 20.20$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,16)
91William L Jones0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(7,13)N/AN/AN/AN/AN/A
92dave guy10.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX(7,13)10.00 / 0.00$10 EX(5,6)20.00 / 0.00$20 EX(6,11)N/AN/AN/A
39dennis m0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(7,13)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(11,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(9,4)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(11,1)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(15,10)
93EdT10.00 / 0.00 40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,13)/$20 EX-Bxd(13,7)N/AN/AN/AN/AN/A
94James Certo0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,4)N/AN/A
95JOHN BARTKUS 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
96Diane Peterson0.00 / 0.00 N/AN/AN/A20.00 / 0.00$10 EX(6,9)/$10 EX(6,9)20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(11,7)/$10 EX-Bxd(11,7)10.00 / 0.00$10 EX(16,10)
97anthony missita0.00 / 0.00 N/A12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(4,6)38.00 / 0.00$38 EX(10,12)N/AN/AN/A
98Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 W(5)N/AN/AN/A
24BillR0.00 / 54.70 (4.70 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(13,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,11)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,10)2.00 / 4.70$2 EX-Bxd(6,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(15,10)
20RWB0.00 / 62.40 (12.40 + 50.00) 2.00 / 12.40$2 EX-Bxd(1,13)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,11)40.00 / 0.00$40 EX(12,10)
16Jacqueline Routhier0.00 / 72.40 (22.40 + 50.00) 4.00 / 22.40$4 W(1)6.00 / 0.00$6 W(3)10.00 / 0.00$10 W(3)10.00 / 0.00$10 W(10)10.00 / 0.00$10 W(6)10.00 / 0.00$10 W(15)
40robert k hausler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(13)8.00 / 0.00$8 W(3)8.00 / 0.00$8 EX(12,10)10.00 / 0.00$10 EX(2,10)12.00 / 0.00$12 W(1)10.00 / 0.00$10 W(8)
99joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/A2.00 / 0.00$2 EX(11,7)N/AN/A48.00 / 0.00$48 EX(15,10)
100carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(16,15)
101Joel s0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,2)N/AN/A
102RON R0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX(13,12)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)N/A30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(11,6)4.00 / 0.00$4 EX(11,1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(16,12)
103JIM R0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX(13,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,11)18.00 / 0.00$18 EX(6,11)N/A10.00 / 0.00$10 EX(16,12)
41Richard Bowman0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,13)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,11)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(10,16)
104DanL0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,6)N/AN/AN/AN/A
4David Wirth0.00 / 286.80 (236.80 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(13,1)4.00 / 0.00$4 EX(2,7)4.00 / 0.00$4 EX(11,4)4.00 / 0.00$4 EX(9,11)2.00 / 0.00$2 EX(11,1)32.00 / 236.80$32 EX(10,12)
105John S.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(16,12)
106Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 W(10)N/AN/AN/A

Welcome to the 7/30 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount - NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. 

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 7/30 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner