7/12 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga #1CompletedSaratoga #4CompletedSaratoga #5CompletedSaratoga #7CompletedSaratoga #8CompletedSaratoga #9Completed
4Lawrence McGourty0.00 / 215.00 50.00 / 215.00$50 W(3)N/AN/AN/AN/AN/A
27Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,7)
8Leon Simon0.00 / 75.20 8.00 / 75.20$4 EX-Bxd(3,8)/$4 EX-Bxd(8,3)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,8)/$4 EX-Bxd(8,3)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,4)/$4 EX-Bxd(4,2)6.00 / 0.00$6 W(15)10.00 / 0.00$10 W(6)10.00 / 0.00$10 W(8)
28Jesse Temple0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)36.00 / 0.00$36 EX-Bxd(9,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,7)
29Marc Salvadore50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
30david adami0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(2,5)N/AN/AN/AN/AN/A
31Pat a0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$16 EX(4,6)/$16 EX(4,7)/$8 EX(4,8)/$10 EX(4,5)N/AN/AN/A
32Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(4,1)/$22 EX(4,6)N/AN/AN/A
33William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(8,6)/$24 EX(8,3)
34Mike Galvin0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(4,6)/$22 EX(4,3)
35Robert 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
36Glenn K0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(8,5)N/AN/AN/AN/AN/A
37David F38.00 / 0.00 N/A6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,9)N/A6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(15,13)N/AN/A
38carl garkowski50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
39Donna R.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
40Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(5)
41lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,3)
42anthony cummings0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,8)N/AN/AN/AN/AN/A
1tom p0.00 / 709.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 709.00$12 EX-Bxd(5,9)/$30 EX(8,5)/$4 EX(9,3)/$4 EX(5,3)
43bruce jones0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(6,7)/$26 EX(6,2)N/A
44Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$36 EX(7,1)/$14 EX(1,3)
45Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(1)
46Ken I0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,6)
47Pete Nati0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(8,9)N/AN/AN/AN/A
48troy brown50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
49Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(7,2)/$6 EX(7,2)/$12 EX(2,7)/$12 EX(7,2)N/A
50Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,8)
14Phillip Modzelewski 0.00 / 31.80 N/A8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,9)/$4 EX-Bxd(3,4)12.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)/$8 EX-Bxd(1,4)16.00 / 31.80$6 EX-Bxd(15,5)/$4 EX-Bxd(15,6)/$6 EX-Bxd(15,9)10.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,7)/$4 EX-Bxd(6,2)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,6)
51daniel a prietti0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 W(2)N/A20.00 / 0.00$20 EX(5,15)N/A20.00 / 0.00$20 EX(8,4)
52Doc White Jr.0.00 / 0.00 12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(1,5)N/AN/A18.00 / 0.00$18 EX-Bxd(15,16)N/A20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,5)
53Frank Beleglow 0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX(3,2)N/AN/AN/AN/A40.00 / 0.00$40 EX(8,5)
54richard heisler0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,6)
10mikede0.00 / 50.45 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 47.75$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 2.70$2 S(7)40.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,8)/$20 EX-Bxd(7,8)/$10 EX-Bxd(1,8)
55tom deering0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,4)N/AN/AN/A
56Don kiernan0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$8 EX(3,2)10.00 / 0.00$10 EX(4,9)N/AN/AN/A32.00 / 0.00$32 EX(5,3)
57scott strader0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,8)12.00 / 0.00$6 EX-Bxd(8,9)/$6 EX-Bxd(8,9)10.00 / 0.00$10 EX(7,5)8.00 / 0.00$8 EX(9,6)6.00 / 0.00$6 EX(6,7)8.00 / 0.00$8 EX(4,6)
58Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(15,16)N/AN/A
59Harvey S0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(6)
60joseph kosut0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX(8,3)10.00 / 0.00$10 EX(8,2)N/A30.00 / 0.00$12 EX(3,5)/$18 EX(5,15)N/AN/A
2Eddiehage 0.00 / 573.00 2.00 / 0.00$2 EX(8,2)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)12.00 / 573.00$12 EX(6,2)2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(6,2)30.00 / 0.00$30 EX(8,6)
61Louis Anselmo24.00 / 0.00 N/A14.00 / 0.00$10 EX(4,8)/$2 EX(4,2)/$2 EX(4,5)6.00 / 0.00$2 EX(4,3)/$2 EX(4,8)/$2 EX(3,4)N/A6.00 / 0.00$4 EX(4,2)/$2 EX(2,4)N/A
62ed Keyes0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$2 EX(2,3)/$2 EX(2,8)6.00 / 0.00$6 W(3)10.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)/$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(1,6)20.00 / 0.00$20 W(13)6.00 / 0.00$6 W(6)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)/$2 EX-Bxd(4,7)
13pam dambra0.00 / 34.40 8.00 / 34.40$8 W(3)2.00 / 0.00$2 W(8)8.00 / 0.00$8 W(2)8.00 / 0.00$8 W(15)22.00 / 0.00$22 W(4)2.00 / 0.00$2 W(6)
24magen dambra0.00 / 5.90 30.00 / 0.00$30 W(8)4.00 / 0.00$4 W(3)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 5.90$2 W(9)2.00 / 0.00$2 W(2)10.00 / 0.00$10 W(4)
15gary dambra0.00 / 29.60 4.00 / 0.00$4 W(6)8.00 / 29.60$8 W(9)2.00 / 0.00$2 W(4)6.00 / 0.00$6 W(16)4.00 / 0.00$4 W(6)26.00 / 0.00$26 W(7)
63Carlos D2.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A48.00 / 0.00$16 EX(5,8)/$8 EX(5,7)/$8 EX(5,4)/$6 EX(5,2)/$10 EX(7,5)
64Robert Oper0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(8,9)/$10 EX(8,1)/$30 EX-Bxd(5,8)
19Stan K0.00 / 21.20 4.00 / 0.00$2 EX(5,2)/$2 EX(5,8)4.00 / 0.00$2 EX(3,8)/$2 EX(3,4)4.00 / 0.00$2 EX(2,4)/$2 EX(2,1)4.00 / 21.20$4 EX-Bxd(15,9)4.00 / 0.00$2 EX(6,7)/$2 EX(6,2)30.00 / 0.00$30 EX(8,1)
65Joan K0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$2 EX(2,5)/$2 EX(2,8)4.00 / 0.00$2 EX(8,3)/$2 EX(8,4)4.00 / 0.00$2 EX(4,2)/$2 EX(4,1)4.00 / 0.00$2 EX(9,6)/$2 EX(15,6)4.00 / 0.00$2 EX(2,6)/$2 EX(7,6)30.00 / 0.00$30 EX(8,7)
66pat mastroianni0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)10.00 / 0.00$10 EX(6,9)20.00 / 0.00$10 EX(6,7)/$10 EX(6,8)10.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,13)/$6 EX-Bxd(5,3)4.00 / 0.00$4 EX(1,2)4.00 / 0.00$4 EX(9,8)
67David Wirth0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,1)N/AN/AN/A
68rick r22.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,4)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,6)N/A2.00 / 0.00$2 EX(6,5)
69andrew r0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,7)N/A
70mathew j0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/AN/AN/AN/AN/A
71Michael Wojcik0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(8,9)N/AN/AN/AN/A
20edward knapp0.00 / 21.20 2.00 / 0.00$2 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX(3,8)2.00 / 0.00$2 EX(4,6)2.00 / 21.20$2 EX(9,15)40.00 / 0.00$40 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(8,6)
72patricia knapp0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)2.00 / 0.00$2 EX(4,6)2.00 / 0.00$2 EX(9,3)40.00 / 0.00$40 EX(6,1)2.00 / 0.00$2 EX(8,1)
22William L Jones0.00 / 9.10 2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(8)2.00 / 0.00$2 P(4)2.00 / 3.70$2 P(15)2.00 / 5.40$2 P(7)40.00 / 0.00$40 W(8)
6Richard Bowman0.00 / 166.25 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,8)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,9)10.00 / 166.25$10 EX-Bxd(1,7)N/A
73John 3160.00 / 0.00 N/A4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,9)N/AN/AN/A46.00 / 0.00$46 EX(4,3)
74Rob Knerr0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,9)N/AN/A
75mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,6)N/A
76John M Davis0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(8,4)/$26 EX(8,5)
77James Certo0.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,8)N/AN/AN/A48.00 / 0.00$48 EX-Bxd(1,7)
78michael kujath0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$26 EX(9,8)/$24 EX(9,3)N/AN/AN/AN/A
79althea h0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$26 EX(3,9)/$24 EX(8,9)N/AN/AN/AN/A
80Ron Struhs0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,5)6.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,8)/$2 EX(2,8)4.00 / 0.00$4 EX(15,5)14.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,7)/$10 EX-Bxd(6,7)20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,1)/$10 EX(4,1)
81mark lossi0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX(8,1)N/AN/AN/A40.00 / 0.00$20 EX(5,4)/$20 EX(5,2)
82Frank Angelico50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
83james d 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,8)
84Donald W. *0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 W(6)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(8,3)10.00 / 0.00$10 EX(2,6)10.00 / 0.00$10 EX(13,9)N/AN/A
85Kenny Livengood50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
26ronald j phibbs jr0.00 / 3.30 2.00 / 3.30$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(2)2.00 / 0.00$2 S(8)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(2)40.00 / 0.00$38 W(5)/$2 EX(5,2)
86Scott0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX-Bxd(7,8)/$24 EX-Bxd(8,7)
11paul aswad0.00 / 46.70 4.00 / 17.20$4 W(3)4.00 / 0.00$4 W(3)4.00 / 0.00$4 W(2)10.00 / 29.50$10 W(9)18.00 / 0.00$18 W(6)10.00 / 0.00$10 W(4)
87fredric a.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
88andreia Accarino50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
5Rick A0.00 / 185.00 N/A50.00 / 185.00$50 W(9)N/AN/AN/AN/A
89stephen lynch0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(2)
90mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
91Joe D0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$16 EX-Bxd(5,6)/$16 EX-Bxd(5,3)/$16 EX-Bxd(6,3)/$2 EX-Bxd(6,5)
3Ken H.16.00 / 263.20 20.00 / 263.20$14 EX(3,8)/$6 EX(3,2)N/AN/AN/AN/A14.00 / 0.00$14 EX(8,5)
92majicjoan0.00 / 0.00 N/A8.00 / 0.00$8 W(3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,1)8.00 / 0.00$8 W(3)12.00 / 0.00$12 W(2)14.00 / 0.00$14 W(7)
25james precopia0.00 / 5.90 40.00 / 0.00$40 W(5)2.00 / 0.00$2 EX(3,8)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 5.90$2 W(9)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(8)
93Stavros Votsis40.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(2,4)N/A
17T O6.00 / 29.50 2.00 / 0.00$2 W(8)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(2)10.00 / 29.50$10 W(9)2.00 / 0.00$2 W(6)26.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$24 W(4)
94dennis m0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(8,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,13)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,7)16.00 / 0.00$16 EX-Bxd(5,3)
95David Smolinski0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$4 EX(2,5)/$4 EX-Bxd(2,5)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(8,9)4.00 / 0.00$4 EX(4,2)4.00 / 0.00$4 EX(15,6)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,6)22.00 / 0.00$22 EX-Bxd(2,10)
96Stephen Picciocca50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
12Christopher Nupp0.00 / 37.00 4.00 / 0.00$4 S(7)10.00 / 37.00$10 W(9)10.00 / 0.00$10 W(2)N/AN/A26.00 / 0.00$26 W(5)
23Lou B0.00 / 8.60 2.00 / 8.60$2 W(3)40.00 / 0.00$40 W(3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(13,15)2.00 / 0.00$2 EX(6,1)2.00 / 0.00$2 W(3)
97Christy M-S.0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,4)/$4 W(4)12.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,9)/$4 W(5)/$2 EX-Bxd(9,4)/$2 EX-Bxd(4,5)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,4)/$2 W(8)/$2 EX-Bxd(2,8)8.00 / 0.00$4 W(3)/$2 EX-Bxd(3,15)/$2 EX-Bxd(3,6)4.00 / 0.00$2 W(4)/$2 EX-Bxd(4,6)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)/$2 EX-Bxd(7,1)/$2 W(3)/$2 EX-Bxd(1,7)/$2 EX-Bxd(1,3)
98Ralph m.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 EX-Bxd(8,6)/$8 EX(8,4)/$2 EX(8,9)
99Kevin Gilmore 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
100Steve30.00 / 0.00 N/AN/A20.00 / 0.00$20 W(7)N/AN/AN/A
101Richit p0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 W(1)N/AN/AN/AN/AN/A
102RWB0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,4)
103Patrick Iannotti48.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(5,1)N/AN/AN/AN/AN/A
7Jose pardo0.00 / 132.30 12.00 / 0.00$8 W(5)/$4 P(5)8.00 / 0.00$4 W(8)/$4 P(8)8.00 / 73.60$4 W(6)/$4 P(6)8.00 / 7.40$4 W(15)/$4 P(15)8.00 / 32.00$4 W(7)/$4 P(7)6.00 / 19.30$2 W(3)/$2 P(3)/$2 S(3)
18Dana Irwin0.00 / 29.50 N/A10.00 / 0.00$10 W(8)10.00 / 0.00$10 W(1)10.00 / 29.50$10 W(9)10.00 / 0.00$10 W(4)10.00 / 0.00$10 W(3)
9Michael Piccola0.00 / 55.60 4.00 / 0.00$4 W(6)4.00 / 0.00$4 W(1)4.00 / 55.60$4 W(6)4.00 / 0.00$4 W(5)4.00 / 0.00$4 W(1)30.00 / 0.00$30 W(2)
104eddie d0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(8,9)N/AN/AN/AN/A
105John P50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
106james patterson0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)/$4 EX-Bxd(2,5)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)/$2 EX-Bxd(2,6)/$2 EX-Bxd(5,6)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,3)/$4 EX-Bxd(1,7)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(16,13)/$2 EX-Bxd(16,14)/$2 EX-Bxd(5,16)/$2 EX-Bxd(13,14)/$2 EX-Bxd(5,14)16.00 / 0.00$16 EX(4,7)N/A
107joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 EX(7,2)/$10 EX(7,2)
108carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/A24.00 / 0.00$24 EX(16,3)N/A26.00 / 0.00$26 EX(7,10)
109andrew k0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 W(1)N/AN/AN/AN/AN/A
110david e kirtley50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
16JOSEPH P0.00 / 29.60 8.00 / 0.00$8 W(5)4.00 / 14.80$4 W(9)4.00 / 0.00$4 W(7)8.00 / 14.80$8 P(15)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,6)16.00 / 0.00$16 P(5)
111Ellis Starr0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(3,4)/$10 EX(3,6)/$10 EX(3,2)/$10 EX(3,9)
21Joel s0.00 / 18.80 6.00 / 18.80$2 EX-Bxd(8,2)/$2 EX-Bxd(8,3)/$2 EX-Bxd(8,5)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,3)/$2 EX-Bxd(9,4)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,4)N/A34.00 / 0.00$34 EX(6,2)N/A
112Budro120.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 W(8)6.00 / 0.00$6 W(7)10.00 / 0.00$10 W(3)10.00 / 0.00$10 W(16)8.00 / 0.00$8 W(2)10.00 / 0.00$10 W(1)

Welcome to the 7/12 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders, please enter your account number and applicable information to compete! TourneyBETS points are up for grabs - and the 1st & 2nd place finisher will also receive a paid entry to the upcoming 7/14 GUARANTEED $500 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount - NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete.

Registration for this contest closes at 10am on 7/12 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner