7/30 WTA $375 PAYDAY Tournament - Status

No contestant found!